Kunst in Steen

Kunst in steen gaat over kunstwerken in de openbare ruimte waarin natuursteen verwerkt is, of om kunstwerken die op de een of andere manier de aandacht trekken. Vaak gaat het daarbij om standbeelden of oorlogsmonumenten. Bij oorlogsmonumenten komt de Tweede Wereldoorlog om de hoek kijken. Een oorlogsmonument heeft een functie in het herdenken van de gevallenen. Dat kunnen burger of militaire slachtoffers zijn die herdacht worden.

Monumenten hebben vaak een bedoeling

Vaak worden monumenten neergezet om iets te gedenken of een gebeurtenis te markeren. Soms gaat het bij de gekozen werken ook gewoon om kunst. Kunst die geplaatst is om een bepaalde idee over te brengen. Want dat doet kunst natuurlijk altijd ,ideeen overbrengen daarvoor is het nu eenmaal kunst.