Kerken & Kastelen

Kerken blijken overal door iedereen als blikvanger te worden gewaardeerd. Ondanks de ontkerkelijking die in Nederland plaats vindt, geven ook veel mensen aan niet zonder de voor hen vertrouwde bakens te kunnen. Nederland staat dan ook vol met kerken van allerlei denominaties. Katholiek, Protestants, Joods. Zeer oud tot wel uit het jaar 1400 aan toe en zelfs recentelijk opgerichte kerkgebouwen.

Torens zijn bakens en herkenningspunten

Torens zijn onmisbare bakens en herkenningspunten in een stad of dorp. In het verleden zelfs in het bezit van de gemeente in tegenstelling tot het kerkgebouw dat vaak van de geloofsgemeenschap was. Dat gemeentebezit had te maken met het strategische belang van een toren.

Kastelen blijken vooral in midden een oosten van het land voor te komen. In de rest van het land heeft men het vaak over buitenplaatsen. En die buitenplaatsen komen overal voor vooral langs rivieren vindt men die.