Bp06164-Woerden-oude-algemene-begraafplaats-hogewal1.jpg
Hoge Wal Woerden
Hoge Wal Woerden

Algemene begraafplaats Hoge Wal 1 Woerden

De begraafplaats aan de Hoge Wal in Woerden werd al in 1829 aangelegd. Per koninklijk besluit werd door Koning Willem I verordonneerd dat een gemeente met meer dan 1000 inwoners over een begraafplaats diende te beschikken buiten de bebouwde kom. Een begraafplaats met een hek eromheen en een wit gepleisterd toegangsgebouw werd aangelegd. Het toegangsgebouw heeft een fronton met allerlei doodssymboliek op dat fronton. Dat was in de 19e eeuw zo gebruikelijk. Een krans met een vlinder en geknakte en verdorde bloemen gaven aan dat het hier om een kerkhof toegang ging. Het onderhoud aan de zerken wordt niet meer uitgevoerd. Sinds 2002 heeft de laatste bijzetting plaats gevonden. In 2009 is er gestart met restauratie die naar men hoopt nu afgerond zijn, zodat het er weer wat beter uit komt te zien.

Oude Algemene Begraafplaats Woerden

Bp06164-Woerden-oude-algemene-begraafplaats-hogewal1.jpg 8 jaar geleden
  • Je moet om een reactie te plaatsen
Toon 1 resultaat